Interpelacja Radnej Zofii Białoń z dnia 22.01.2019 r.