W sprawie:
zmiany uchwały Nr IV/30/2006 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2007.

Data uchwały:
2007-07-05

Numer uchwały:
X/A/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
życie z dniem podjęcia.