W sprawie:
w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Woli przy drodze bocznej / w kierunku wschodnim / od ulicy Lipowej,

Data uchwały:
2007-06-29

Numer uchwały:
IX/C/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.