W sprawie:
uchwalenia Statutu Gminy Miedźna.

Data uchwały:
2018-10-16

Numer uchwały:
LV/346/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego
następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała została podjęta.


Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6609