Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zapraszają na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 16.10.2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne i bieżące.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.