W sprawie:
zmiany uchwały własnej Nr XXI/169/2004 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 29 czerwca 2004 r, w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół Gimnazjalno -Licealnego w Woli.

Data uchwały:
2007-05-29

Numer uchwały:
VIII/F/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia