W sprawie:
zmiany uchwały Nr IV/30/2006 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2007.

Data uchwały:
2007-05-29

Numer uchwały:
VIII/C/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia