W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej z siedzibą w Grzawie za rok 2006

Data uchwały:
2007-05-29

Numer uchwały:
VIII/B/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia