W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli za rok 2006.

Data uchwały:
2007-05-29

Numer uchwały:
VIII/A/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.