Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wraz z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna, które odbędzie się we wtorek, 29.05.2018r. o godz. 12:30 w biurze rady w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności

2.Ustalenie porządku posiedzenia

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

4.Opiniowanie projektów uchwał

5.Sprawy różne i bieżące

6.Zamknięcie posiedzenia komisji