Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wraz z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna, które odbędzie się 24.04.2018r. o godz. 12:30 w biurze rady w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności

2.Ustalenie porządku posiedzenia

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

4.Opiniowanie projektów uchwał

5.Sprawy różne i bieżące

6.Zamknięcie posiedzenia komisji

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się 26 kwietnia 2018r. o godz.15.30 w biurze rady gminy, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności

2. Ustalenie porządku posiedzenia

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

4. Analiza wykonania budżetu Gminy Miedźna za rok 2017

5. Sprawy różne i bieżące

6. Zamknięcie posiedzenia komisji