W sprawie:
zmiany uchwały Nr XLV/272/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu.


Data uchwały:
2018-02-27

Numer uchwały:
XLVII/280/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.