Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 20.03.2018r. o godz. 15:30 w biurze Rady w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia

2. Ustalenie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

4. Omówienie prac prowadzonych przez Geofizykę Toruń na terenie Gminy Miedźna

5. Sprawy różne i bieżące

6. Zamknięcie posiedzenia komisji