W sprawie:
w sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organizacjach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r. oraz skutku niedopełni

Data uchwały:
2007-03-27

Numer uchwały:
VI/C/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie: