W sprawie:
w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna za 2006 rok.

Data uchwały:
2007-03-27

Numer uchwały:
VI/A/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie: