W sprawie:
ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Górze i Woli

Data uchwały:
2007-02-26

Numer uchwały:
13/V/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie: