W sprawie:
zmiany uchwały własnej Nr IV/38/2006 z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miedźna na 2007r. z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Data uchwały:
2007-02-26

Numer uchwały:
12/V/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie: