W sprawie:
zmiany uchwały Nr IV/30/2006 Rady Gminy w Miedźnej z dnia
28 grudnia 2006 w sprawie budżetu gminy na rok 2007.


Data uchwały:
2007-02-26

Numer uchwały:
7/V/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie: