Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 15.03.2017 r. o godz. 15:30 w biurze Rady w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Omówienie inwestycji szczelinowania hydraulicznego w Gilowicach.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne i bieżące.

7. Zamknięcie posiedzenia komisji.