Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 7.11.2016r. o godz. 16:00 w biurze rady, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności

2.   Ustalenie porządku posiedzenia

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji

4.   Analiza pism przychodzących

5.   Plan pracy na 2017r.

6.   Sprawy różne i bieżące

7.   Zamknięcie posiedzenia komisji