Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 11.10.2016r. o godz. 16:00 w biurze rady, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności

2. Ustalenie porządku posiedzenia

3. Omówienie spraw związanych z działalnością Kół Łowieckich na terenie Gminy Miedźna

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji

5. Sprawy różne i bieżące

6. Zamknięcie posiedzenia komisji

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 18 października 2016r. po obradach sesji w biurze Rady Gminy, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności

2. Ustalenie porządku posiedzenia

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

4. Ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych na rok 2017 w Gminie Miedźna

5. Sprawy różne i bieżące

6. Zamknięcie posiedzenia komisji