Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 30.09.2016r. o godz. 14:00 w siedzibie PGL LP Nadleśnictwo Kobiór w Piasku przy ul. Katowickiej 141.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności

2. Ustalenie porządku posiedzenia

3. Omówienie spraw związanych z działalnością Lasów Państwowych na terenie Gminy Miedźna

4. Zamknięcie posiedzenia komisji