Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 02.08.2016r. o godz. 13:15 w biurze rady, w budynku Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności

2.   Ustalenie porządku posiedzenia

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji

4.   Opiniowanie projektów uchwał

5.   Sprawy różne i bieżące

6.   Zamknięcie posiedzenia komisji

 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się 11.08.2016r. o godz. 15:30 w biurze rady gminy, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności

2. Ustalenie porządku posiedzenia

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji

4. Opiniowanie projektów uchwał

5. Sprawy różne i bieżące

6. Zamknięcie posiedzenia komisji