Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 27.06.2016r. o godz. 16:00 w biurze Rady Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne i bieżące.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.