Przewodniczący Komisji Samorządu, Handlu, Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wraz z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna, które odbędzie się w dniu 04.04.2016r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia

2.Ustalenie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

4.Ochrona przeciwpowodziowa

5.Sprawy różne i bieżące

6.Zamknięcie posiedzenia komisji

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na objazdowe posiedzenie, które odbędzie się 18.04.2016r. o godz. 15.30. Zbiórka na parkingu przy Urzędzie Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Ocena stanu gospodarki komunalnej – wizja w terenie.

4. Sprawy różne i bieżące.

5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016 r. o godz. 15:30 w biurze Rady Gminy w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.


Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Analiza wykonania budżetu za rok 2015.

5.Analiza taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

6. Sprawy różne i bieżące.

7. Zamknięcie posiedzenia komisji.