Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 22.09.2015r. o godz. 15:00 w biurze Rady Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności

2. Ustalenie porządku posiedzenia

3. Opiniowanie projektów uchwał

4. Zapoznanie się z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
    urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020

5. Ocena stanu gospodarki komunalnej

6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem pn. Podstawowe dane ekonomiczne z
    działalności GZGK Sp. z o. o za okres 2003-2014 i opinią biegłego Rewidenta

7. Sprawy różne i bieżące

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

9. Zamknięcie posiedzenia