Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 22.06.2015r. o godz. 16:00 w Biurze Rady Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

  2. Ustalenie porządku posiedzenia.

  3. Spotkanie z przedstawicielami Spółek Wodnych.

  4. Sprawy różne i bieżące.

  5. Zamknięcie posiedzenia komisji.