Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 13 maja  2015r. o godz.15:00 w biurze Rady Gminy w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Analiza wykonania budżetu za 2014 rok.

5. Sprawy różne i bieżące.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wraz z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna, które odbędzie się w dniu 14.05.2015r. o godz. 16:00 w biurze Rady Gminy w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Spotkanie z przedstawicielami Rady Nadzorczej Gminnego Zakładu Gospodarki
     Komunalnej sp. z o.o.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

5. Sprawy różne i bieżące.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.