Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wraz z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna, które odbędzie się w dniu 16.04.2015r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Spotkanie z przedstawicielami Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

6. Sprawy różne i bieżące.

7. Zamknięcie posiedzenia komisji.