Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzeniu komisji, które odbędzie w się w dniu 17.03.2015r. o godz. 15:00 w biurze Rady Gminy w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne i bieżące.

6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

7. Zamknięcie posiedzenia.