Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 18 grudnia  2014r. o godz. 15:00 w Biurze Rady Gminy w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Analiza projektu budżetu na 2015 rok.

4. Sprawy różne i bieżące.

5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 18.12.2014r. po wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji w biurze rady Gminy w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

 

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

 

3. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

 

4. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2015.

 

5. Wydanie opinii do projektu budżetu Gminy Miedźna na rok 2015.

 

6. Sprawy różne i bieżące.

 

7. Zamknięcie posiedzenia komisji.