Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 6 października 2014r. o godz.15:30 w Biurze Rady Gminy w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

 Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia wszystkich komisji i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia wszystkich komisji z dnia 23.06.2014r.

4. Ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych na 2015r.

5. Sprawy różne i bieżące.

6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy Miedźna.