Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 07.08.2014r. o godz.15:30 w biurze Rady Gminy w budynku administracyjnym  Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Funkcjonowanie ustawy śmieciowej.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne i bieżące.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

7. Zamknięcie posiedzenia komisji.