Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2014r. o godz.15:30 w Biurze Rady Gminy w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia wszystkich komisji i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia wszystkich komisji z dnia 19.05.2014r.

4. Ustalenie ostatecznej wersji Statutu Gminy Miedźna z uwzględnieniem uwag
    zawartych w przeprowadzonych  konsultacjach społecznych oraz ustaleniach z
    Nadzorem Prawnym 
ŚUW .

5. Opiniowanie uchwał.

6. Sprawy różne i bieżące.

7. Zamknięcie posiedzenia.