Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 28.05.2014r. o godz.15:30 w biurze Rady Gminy w budynku administracyjnym  Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Spotkanie z przedstawicielami Spółek Wodnych

4. Sprawy różne i bieżące.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 19 maja 2014r. o godz.15:00 w Biurze Rady Gminy w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

 

1. Otwarcie posiedzenia wszystkich komisji i stwierdzenie ich prawomocności

 

2. Ustalenie porządku posiedzenia

 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia wszystkich komisji z dnia 26.11.2013r.

 

4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania zadań i budżetu Gminy Miedźna za rok 2013. 

    Absolutorium dla Wójta Gminy Miedźna

 

5. Sprawy różne i bieżące

 

6. Zamknięcie posiedzenia