Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 09.04.2014r. o godz.15:00 w biurze rady Gminy w budynku administracyjnym  Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Spotkanie z przedstawicielami Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

4. Sprawy różne i bieżące.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.