Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 19.02.2014r. o godz.14:00 w biurze rady Gminy w budynku administracyjnym  Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Stan obiektów gospodarki komunalnej.

4. Sprawy różne i bieżące.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.