Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 08.11.2013r. o godz.15.30 w budynku Urzędu Gminy Miedźna (na parterze), przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Opiniowanie projektów uchwał.

4. Sprawy różne i bieżące.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2013r. o godz.15:30 w sali widowiskowej w Domu Kultury w Woli, przy ul. Pszczyńskiej 110.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

 

1. Otwarcie posiedzenia wszystkich komisji i stwierdzenie prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Analiza projektu budżetu Gminy Miedźna na rok 2014.

5. Wydanie opinii komisji do projektu budżetu gminy na rok 2014.

6. Sprawy różne i bieżące.

7. Zamknięcie wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy Miedźna.