Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się  w dniu 01.10.2013r. o godz.15.30 w małej sali obok biblioteki w Domu Kultury w Woli,  ul. Pszczyńska 110.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Skutki zmian w gospodarce odpadami na terenie Gminy Miedźna po 1 lipca 2013r.

4. Sprawy różne i bieżące.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 24.10.2013r. o godz.16.00 w sali wielofunkcyjnej w Domu Kultury w Woli, przy ul. Pszczyńskiej 110.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia wszystkich komisji i stwierdzenie jego
    prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych na rok 2014 w Gminie Miedźna.

5. Sprawy różne i bieżące.

6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy Miedźna.