Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 08.07.2013r. o godz. 14.30 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Gminy w Miedźnej, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Stan obiektów gospodarki komunalnej w Gminie – wizytacja w terenie.

4. Sprawy różne i bieżące.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

        Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 10.07.2013r. o godz. 14.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Gminy w Miedźnej, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Stan obiektów gospodarki komunalnej w Gminie.

4. Sprawy różne i bieżące.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.