Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 14.06.2013r. o godz.14.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Gminy w Miedźnej, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Spotkanie z Prezesami Spółek Wodnych działających na terenie Gminy Miedźna.

4. Sprawy różne i bieżące.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.