Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji

prowadzonych w Urzędzie Gminy Miedźna

 

 

 

LP.

 

 

REFERAT

 

 

NAZWA REJESTRU/EWIDENCJI

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

DOSTĘPNOŚĆ REJESTRU

6.

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego

 

1.6. Rejestr zamieszkania cudzoziemców. Rejestr mieszkańców 

Ustawa z dnia 24.09.2010r. o ewidencji ludności 

Udostępniony  na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

2.6. Zbiór dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  

Ustawa z dnia 6.08.2010r. o dowadach osobistych 

Udostępniony  na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

3.6. Rejestr wyborców

 

Ustawa z dnia 5.01.2011r. Kodeks Wyborczy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.07.2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez RP innym państwom członkowskim UE danych zawartych w tym rejestrze.

 

Udostępniony  na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

4.6. Rejestr aktów stanu
         cywilnego

 

 

 

 

 

 

5.6. Zmiana imienia i nazwiska

 

 

 

 

 

6.6. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 

Ustawa z dnia 28.11.2014r. prawo o aktach stanu cywilnego.

 

 

 

 

 

 

Ustawa z dnia 17.10.2008r.

 o zmianie imienia i nazwiska

 

 

 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. O Karcie  Dużej Rodziny

Udostępniony  na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

Dane nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

 

Dane nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.