Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 06.05.2013r. o godz.13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Spotkanie z przedstawicielami GZGK, Radą Nadzorczą oraz zapoznanie się z taryfą
    dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

4. Sprawy różne i bieżące.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 6 maja 2013r. o godz.15.30 w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Miedźna.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia wszystkich komisji i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia wszystkich komisji z dnia 30.11.2013r.

4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania zadań i budżetu Gminy Miedźna za rok 2012. 

    Absolutorium dla Wójta Gminy Miedźna.

5. Sprawy różne i bieżące.

6. Zamknięcie posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy Miedźna.