Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 25.03.2013r. o godz.16.00 w Sali USC w Urzędzie Gminy w Miedźnej.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Opiniowanie projektów uchwał.

4. Sprawy różne i bieżące.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.