Zawiadamia się , że wspólne posiedzenie wszystkich komisji,
odbędzie się w dniu 30 listopada 2012r. o godz.13.00 w Sali USC w Urzędzie Gminy w Miedźnej.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia wszystkich komisji i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia wszystkich komisji z dnia 23.10.2012r.

4. Analiza projektu budżetu Gminy Miedźna na rok 2013.

5. Wydanie opinii komisji do projektu budżetu gminy na rok 2012.

6. Sprawy różne i bieżące.

7. Zamknięcie posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy Miedźna.