W sprawie:
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym "Kubusiowe Maluchy"

Data uchwały:
2012-10-30

Numer uchwały:
XXV/184/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
2012-12-01