Zawiadamia się, że wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Miedźna, odbędzie się w dniu 23 października 2012r. o godz.16.30 w Sali USC w Urzędzie Gminy w Miedźnej.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Analiza propozycji podatkowych na 2013r.

4. Sprawy różne i bieżące.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia wszystkich komisji z dnia 12.04.2012r.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

        

        Zawiadamia się, że posiedzenie  Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 8 października 2012r. o godz.15.30 w Sali USC
w Urzędzie Gminy w Miedźnej.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przygotowanie do sesji tematycznej „Rolnictwo w Gminie Miedźna”.

4. Sprawy różne i bieżące.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.