W sprawie:
podziału Gminy Miedźna na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Data uchwały:
2012-09-25

Numer uchwały:
XXIV/168/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
2012-09-25Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4040