Zawiadamia się, że posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna odbędzie się w dniu 26 
września 2012r.o godz.15.30* w Sali USC w Urzędzie Gminy w Miedźnej.

Proponowany porządek posiedzenia :    

      
 
     

  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3.Konsekwencje braku planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju i 
perspektyw Gminy Miedźna.

4. Sprawy różne i bieżące.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.