W sprawie:
podziału Gminy Miedźna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Data uchwały:
2012-06-26

Numer uchwały:
XXI/151/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych dla kadencji następującej po kadencji, podczas której została podjęta.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2971